Μελίτα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-1ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 182 (2) ;2ος/3ος αι. μ.Χ.,  ILeukopetra 132.[1];, 2 (3) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 212 (4) 189 μ.Χ., SEG XXXVII 590.5

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
19