Μελίς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Μελείς (1ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.402 (πρβ. BCH 97 (1973), 589) (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) π. 325-300 π.Χ., SEG XLIV 535

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6