Μελγίς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Μελγίδι (δοτ.)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Προυπτοσουρένοι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 1051.6 (= 1082 = Pilhofer 456· πρβ. BCH 47 (1923), 75 αρ. 34) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1

Γεωγραφική διασπορά: