Μελάνιππος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μελάνιπος (7ος/6ος αι. π.Χ., Σικελία), Μελανίππειος (πατρων. επίθ., 2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία, Μυσία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.41 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) μέσα 3ου αι. π.Χ., Πολέμων 5 (1952-1953), 10 αρ. 327

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
106