Μελαγκόμας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μελανκόμας (4ος αι. π.Χ., Αθήνα / 3ος αι. π.Χ., Αρκαδία /2ος αι. π.Χ., Ιωνία / 1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., Βοιωτία / 1ος αι. μ.Χ., 2ος αι. μ.Χ., Ιωνία), Μελαμκόμας (2ος αι. μ.Χ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) ;2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXXIII 515 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
18