Μείδων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μhείδ̣ο̄ν (5ος αι. π.Χ., Μέγαρα), Μείδο̄ν (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Μείδον (5ος αι. π.Χ., Εύβοια)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.24 (2) 2ος αι. π.Χ., Πολύβιος XXVII 8.1 & 5· XXIX 15.2· Πλούταρχος, Αιμ. 16.2· Λίβιος 44.32.9· 45.2 & 7· 45.32.6 (RE Supplbd. 12 s.v. Medon (13)) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
51