Μειδίας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Midias (;, Μεσσήνη), Μιδίας (3ος αι. π.Χ., Αιτωλία / 2ος αι. π.Χ., 1ος αι. π.Χ., 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Μυσία/ 1ος αι. μ.Χ., Κυρηναϊκή, Μυσία / 2ος αι. μ.Χ., Βιθυνία), Μειδείας (1ος αι. μ.Χ., Μυσία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 121 μ.Χ., IG X.2.2.328.19 (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 4ος αι. π.Χ., TAPA 69 (1938), 60 αρ. 13 (ή Όλυνθος)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
153