Μεγαλοκλῆς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μεγαλοκλέης (4ος/3ος αι. π.Χ., Εύβοια)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος αι. π.Χ., ΑΔ 16 (1960) Μελ. σ. 82· SEG XXXIX 623

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
31