Μέδων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μέδο̄ν (6ος αι. π.Χ., Κάτω Ιταλία), Μέδον (5ος αι. π.Χ., Εύβοια)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 3ος αι. π.Χ., IG VII 2433II.2

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
46