Μαρτῖνος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μαρτεῖνος (2ος αι. μ.Χ., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θράκη / 3ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 525 μ.Χ., IG X.2.1.804.2 (= Feissel 1983, 134) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6