Μάγνος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Magnus (1ος/2ος αι. μ.Χ., Ιωνία / 2ος αι. μ.Χ., Πόντος)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Κρηστωνία-Ίωρον) 1ος αι. μ.Χ., SEG XLVIII 814 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.368.3, 10 (= SEG XXVI 777) (3) 3ος αι. μ.Χ., SEG XLVII 975

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
66