Λυσίπονος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Λυσιπόνειος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Λάρισα, Φάρσαλος)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος αι. π.Χ., Ακαμάτης 2000, 39 αρ. ΠΑΡ39 (= SEG L 613) (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.133.11 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.30 (4) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 583.26  

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
28