Λυσῆς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Λυσέως (γεν., Στύβερρα)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) π. 41-48 μ.Χ., IG X.2.2.323.15  (2) 74 μ.Χ., ΙG X.2.2.325.33 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
15

Γεωγραφική διασπορά: