Λῦσος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία ;3ος αι. π.Χ., RE Supplbd. 11 (-)· Overbeck 1868, αρ. 2062  (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Μένδη) ;5ος αι. π.Χ. ΑΕΜΘ 7 (1993), 404 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4

Γεωγραφική διασπορά: