Λάκαινα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Lacene (δοτ.,  1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Lacena (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Lacaena (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Λάκενα (2ος αι. μ.Χ.<, Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. π.Χ., IG X.2.1.356.1 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
17