Κυπριανός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
6ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 15.1 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη;) ;6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 220 (= Pilhofer 591)  

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6