Κύπειρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Cypaerus (όλες οι μαρτυρίες: αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος/3ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος/3ος αι. μ.Χ., CIL III 633IIIc.8 (= Pilhofer 165) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4

Γεωγραφική διασπορά: