Κυδίας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Cydias (2ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
4ος-3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) π. 319 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 84 αρ. 62.27 (= SEG XXXVI 626) (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) π. 305-297 π.Χ., Hatzopoulos 1988α, 23, 1 (= SEG XLVII 940.1) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
62