Κτησῖνος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κτεσῖνος (5ος αι. π.Χ., Εύβοια)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Μίεζα) 2ος αι. π.Χ., SEG XLIII 415 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6