Κρόκος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Crocus (1ος αι. μ.Χ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) π. 165 μ.Χ., JÖAI 15 (1912), 52 αρ. 20 (= Wiseman 1973,  164)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
14