Κρίθων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-3) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) π. 322 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 84 αρ. 62.23, 30, 34 (= SEG XXXVI 626) (4) 2ος αι. π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 88 αρ. 67 (Ευρετ.)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
22