Κρήσκης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κρήσκεντος (γεν., 3ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) αυτοκρ. περ., Τεκμήρια 7 (2002), 92 αρ. 3 (2) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 2ος αι. μ.Χ., IGB IV 2279.1 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
23