Κρέων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Creon (2ος αι. π.Χ., Παιονία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Παιονία; -Αντιγόνεια) π.168 π.Χ., Λίβιος 44.32.8 (RE (5))

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
23