Κράτων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κράτο̄ν (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Crato (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Κρατώνου (γεν., 3ος αι. μ.Χ., Στόβοι)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
3ος/2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 3ος αι. μ.Χ., Μακεδονικά 15 (1975), 203 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 4ος αι. π.Χ., ΑΕΜΘ 15 (2001), 119 (3) ;4ος/3ος αι. π.Χ., Καφταντζής 644 (5) ελλην. περ.;, ΑΔ 22 (1967) Χρον. σ. 427 (6) ελλην. περ.;, Καφταντζής 645 (7) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.54 (8) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) αρχές 3ου αι. μ.Χ., JÖAI 32 (1940) Beibl. στήλη 16 αρ. 10. 32 (9) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 3ος/2ος αι. π.Χ., IG XII.1.430 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
163