Κοσμιανός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κοσςμιανός (1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., BCH 47 (1923), 91 αρ. 17 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ;2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.127.4 (3) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) αρχές 2ου αι. μ.Χ., Οικονόμος 1915, αρ. 17, 18

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
10