Κωνστάντιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος-5ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 4ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel  1983, 236 (= Pilhofer 102) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6