Κώνωψ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κο̄́νο̄πος (6ος/5ος αι. π.Χ., Σικελία), Conops (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Κόνωψ (2ος-3ος αι. μ.Χ., Βέροια)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 1293 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3

Γεωγραφική διασπορά: