Κλευπάτρα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
ελλην.-αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 184-186 μ.Χ., ILeukopetra 16.6· 17.5· 18.4· 19.7 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) αρχές 2ου αι. μ.Χ., SEG XLV 817 (= XLVIII 853) (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.707 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) ελλην.-αυτοκρ. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 680 (5) Μακεδονία (Μυγδονία-σημ. Περιστερά) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΑΔ 40 (1985) Χρον. σ. 238-239 και πίν. 101 α

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
29