Κλεόδημος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κλεύδημος (4ος αι. π.Χ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) μετά το 357 π.Χ., Hatzopoulos 1991, 34 αρ. 6.5 (πρβ. σ. 30 σημ. 5) (2) Μακεδονία (Τυμφαία-σημ. Σύδενδρο) αρχές 2ου αι. μ.Χ., EAM 53

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
33