Κλειτόμαχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κλειτομαχεία (πατρων. επίθ., 2ος αι. π.Χ., Λάρισα), Κλιτόμαχός (1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη / 1ος αι. π.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονἰκη) 95 π.Χ., IG X.2.1.4.2 (2) 27 π.Χ.-14 μ.Χ., SEG XLVI 812.6 (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) < Αθήνα π. 200-175 π.Χ., IG II2.9002

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
39