Κλείτα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Cleta (1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) αρχές 4ου αι. π.Χ., ΑΔ 18 (1963) Χρον., 194

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
7