Κλεισίμαχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κλισίμαχος (3ος αι. π.Χ., Βέροια)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.23 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
12

Γεωγραφική διασπορά: