Κλεῖνος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κλείνιος; (πατρων. επίθ.: 3ος αι. π.Χ., Θεσπιές)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) πριν από 333 π.Χ., CEG II 877 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
32