Κλεαίνετος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) ;350 π.Χ., TAPA 69 (1938), 50 αρ. 4.8

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
52