Κλαυδιανός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 512.3 (2) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 399.1 (= GVI 672) (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ;2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.567 (4) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.667 (5) ;3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.1004.1 (6) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 215 μ.Χ., IGB IV 2319 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
88