Κλαυδιανή

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 207 μ.Χ., Arch. Pap. 22 (1973), 209 αρ. 16 (2) Μακεδονία (Παιονία) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 229 αρ. 608 (3) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Negotino) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 77 (1934), 43 αρ. 25 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
7