Κλᾶρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος/3ος αι. μ.Χ., Anal. Boll. 31 (1912), 170

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
26