Κίσσος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κίσσειος (πατρων. επίθ.: 3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 252 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) μέσα 3ου αι. π.Χ., Hatzopoulos 1991, 52 αρ 12.2 (SEG XLI 566)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
16