Κίμβρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Cimbro (δοτ., 1ος αι. μ.Χ., Λυδία), Cimbri (γεν., 1ος αι. μ.Χ., Λυδία), Κίνβρος (2ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Σιντική-Neine) 77 μ.Χ., IGB V 5883.5

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
13

Γεωγραφική διασπορά: