Κηφισόδωρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κε̄φισόδο̄ρος (6ος αι. π.Χ., 5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Κηφεισόδωρος (2ος αι. π.Χ., Βοιωτία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 2ος αι. π.Χ., Ακαμάτης 2000, 38 αρ. ΠΑΡ36 (= SEG L 613) (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Δίκαια) π. 365-359 π.Χ., Βουτυράς & Σισμανίδης 2007,  l. 63 (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) < Αθήνα ;4ος αι. π.Χ., IG II2.10022 (4) 4ος αι. π.Χ., SEG XXIX 624

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
185