Κετρίλας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Cetril(l)as (και στις τρεις μαρτυρίες)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) ;2ος αι. μ.Χ., BCH 47 (1923), 64-65 αρ. 24.5 &8 (= Pilhofer 519, 5, 8) (2)  ;2ος αι. μ.Χ., BCH 47 (1923), 64-65 αρ. 24.8  (= Pilhofer 519.8) (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι-Δράμα) 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κουκούλη-Χρυσανθάκη 1992, 75 (= Pilhofer 501c)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3

Γεωγραφική διασπορά: