Κέλαδος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Celadus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., 1ος αι. π.Χ., αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., 3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 132 μ.Χ., IG X.2.2.164 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
29