Κειλαίβιθυς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κειλαίβειθυς (σε όλες τις καταγραφόμενες μαρτυρίες)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Σιντική-Neine) 77 μ.Χ., IGB V 5883.9 (2) 2ος αι. μ.Χ., IGB IV 2253 (3) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IGB V 5890

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3

Γεωγραφική διασπορά: