Κεφαλίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κεφαλίὀ̄ν (6ος αι. π.Χ., 5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
2ος/1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 2ος/1ος αι. π.Χ., IG II2.10021 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
32