Κάσσιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κάσσειος (αυτοκρ. περ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 50 μ.Χ., IG X.2.2.324.19 (2) 107 μ.Χ., IG X.2.2.325.100 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
8