Κάρπος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Carpus (αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) π. 41-48 μ.Χ., IG X.2.2.323.26 (2) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.35

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
212