Καρπίμη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Carpime (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Καρπήμη (4ος-5ος αι. μ.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.850 (2) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.731 (3) Μακεδονία (Πελαγονία-Δοστωνείς) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.201.9 (4) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) αρχές 2ου αι. μ.Χ., Οικονόμος 1915, αρ. 11 (5) 2ος/3ος αι. μ.Χ., Οικονόμος 1915, αρ. 29

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
28