Καλλίτυχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Callitychus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Καλίτυχος (2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη / 3ος αι. μ.Χ., Σπάρτη), Καλίτουχος (3ος-4ος αι. μ.Χ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.1039.1

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
11