Καλλιστώ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Καλλιστο̄́ (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Καλιστώ (4ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Μίεζα) μέσα 2ου αι. π.Χ., SEG XLIII 422 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.713 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
74