Καλλιρρόη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Καλιρρόη (αυτοκρ. περ., Κως), Calliroe (αυτοκρ. περ., Δαλματία), Callirhoe (αυτοκρ. περ., Δαλματία), Καλλἰρόη (2ος αι. μ.Χ., Έδεσσα)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 2ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 24 (= Μακεδονικά 15 (1975), 202)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
10